marketing

Organizace marketingových soutěžíVe stále ostřejším konkurenčním boji je mobilní marketing nenahraditelným nástrojem komunikace a prezentace. Nejčastěji se jedná o spotřebitelskou soutěž, ve které zákazníci posílají SMS zprávu s jedinečným kódem.

Právní podmínky vyhlašování a pořádání marketingových soutěží a spotřebitelských loterií stanoví v právním řádu České republiky zejména zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Spotřebitelské loterie spojují v pravidlech náhodný výběr výherců a povinnost účastníků koupit produkt či se zúčastnit reklamní akce. Tyto spotřebitelské loterie je možné pořádat jen do celkového objemu výher 200.000 Kč ročně včetně DPH u jednoho provozovatele a navíc jednotlivá výhra nesmí přesáhnout 20.000 Kč včetně DPH (kromě toho podléhají tyto loterie dalším podmínkám, například oznamovací povinnosti Finančnímu úřadu a omezenému okruhu výher).

Naproti tomu marketingové soutěže buď výherce nevybírají losem či jinou náhodou, anebo nenutí účastníky ani nakoupit produkt, ani se zúčastnit reklamní akce. Na marketingové soutěže se uvedený zákon nevztahuje. Soutěž je kromě podpory prodeje výrobků či služeb přínosná v tom, že získáte strukturu cílové skupiny zákazníků a rychlou zpětnou vazbu.

Spotřebitelské soutěže vytváříme na míru. Součástí poskytované služby je zpracování dat v provozním centru a technická provozní podpora. Během kampaně má klient on-line přístup k průběžným výsledkům kampaně. Po ukončení akce klient obdrží podrobně zpracovanou statistiku kampaně a její kompletní historii. Naši klienti především oceňují možnost automatického zpracování odpovědí zákazníků a sledování statistik v reálném čase. Dalším významným aspektem SMS kampaně je získání využitelné databáze telefonních čísel účastníků akce.