loyalty_sw.jpg, 48 kB

Software pro zákaznické věrnostní systémyPro zákaznický věrnostní systém nabízíme řešení s čipovou kartou bezkontaktní/kontaktní, s kartou vybavenou magnetickým proužkem nebo čárovým kódem, případně kartou hybridní. Širokou nabídkou karetních produktů umožňujeme klientovi optimalizovat věrnostní program jak z hlediska marketingových požadavků, tak z hlediska investičních nákladů a souvisejících nákladů provozních.

Další variantou řešení věrnostního systému je využití SMS technologie a virtuálních bodových kont. Virtuální věrnostní systém je progresivní řešení, které má výhodu v úspoře investičních nákladů, v možnostech nastavení parametrů, v rychlosti odezvy a v neposlední řadě i v možnostech interaktivní komunikace se zákazníkem. V České republice jsme se stali průkopníky věrnostního programu založeného na využití mobilní komunikace.

Pro zpracování získaných údajů je možné využívat software na analýzu dat (data mining). Základem jsou prodejní data, která jsou pomocí analytického nástroje zpracována a prezentována podle uživatelsky definovaných skupin. Údaje mohou být využity k analýzám prodeje, k vyhodnocování prodejního chování zákazníka apod.