bm_ctecka.jpg, 55 kB

Software identifikačního systému s biometrickou čtečkouPředností přístupových systémů s využitím biometrických údajů je spolehlivost, přesnost a výkonnost. Vyvinuli jsme systém, jehož cílem je zamezit vstupu nežádoucích osob do vybraných částí objektu, resp. do vybraných sektorů objektu. Logika systému je v tomto případě nastavena tak, aby do objektu nebyla vpuštěna osoba, která je v evidenci osob, jimž je vstup zakázán. Zároveň lze systém uzpůsobit podmínce, aby v jiném sektoru pracoval jako klasický přístupový systém.

Konkrétní řešení aplikace závisí na místních podmínkách. Základem systému je identifikační zařízení na 3D tvar obličeje (průchozí brána identifikující osoby za chůze). Systém je propojen s návaznou infrastrukturou, např. se vstupními turnikety, docházkovým systémem, centrální databází apod. Řešení je vhodné například na sportovní stadiony k zamezení vstupu nežádoucích osob do objektu.